Poradentství pro cizince

Pro koho je naše poradenství určeno?

Nabízíme zejména příslušníkům třetích zemí, kteří potřebují pomoc s podáním žádosti o dlouhodobý pobyt, zaměstnaneckou kartu v rámci programu kvalifikovaný zaměstnanec či prodloužení víz v ČR. Kromě služeb týkajících se vízové agendy poskytujeme i komplexní poradenství pro studenty, kteří chtějí v České republice studovat na základní, střední a vysoké škole, nebo cizince, kteří plánují v České republice založit obchodní společnost a začít podnikat, nebo pomoc s výběrem a zprostředkování zaměstnání. Veškeré poradenství jsme schopni poskytovat jak v českém, běloruském, ukrajinském, ruském tak i v anglickém jazyku.

Zajišťujeme poradenství pro zahraniční studenty:

V rámci poradenství pro zahraniční studenty jsme schopni zprostředkovat pomoc s výběrem vysoké školy v ČR, podáním přihlášky ke studiu, nebo se zápisem do přípravných jazykových kurzů českého jazyka na vysokých školách.

Poradenství pro cizince, kteří chtějí podnikat na území ČR:

V rámci poradenství pro cizince, kteří by rádi na území České republiky začali podnikat, jsme schopni zprostředkovat nutné dokumenty a s tím spojené úkony pro založení společnosti či živnostenského oprávnění. Dokumenty jsme také schopni přeložit jak z běloruského, ukrajinského a ruského jazyka do českého, tak i obráceně.

Úkony spojené s překladem listin, příprava dokumentů nutných pro zpracování formulářů a smluv jsou zpoplatněny včetně zajištění:

 • Krátkodobý pobyt (vízová povinnost);
 • Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé);
 • Dlouhodobý pobyt;
 • Zaměstnanecká karta (pouze v režimu zaměstnanecká karta);
 • Modrá karta;
 • Trvalý pobyt;
 • Sezónní zaměstnávání;
 • Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance;
 • Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny;
 • Zajištění právního zastoupení prostřednictvím advokátních kanceláří;
 • Založení podnikání;
 • Podání přihlášky na základní, střední a vysokou školu;
 • Výběr a zprostředkování zaměstnání;
 • Sjednání pojištění;
 • Vyřízení půjčky u bank.

Bližší informace Vám vždy poskytne náš pracovník, se kterým si můžete domluvit osobní informační schůzku.

Máte-li nějaké otázky, kontaktujte nás